Fogalomtár

adat: Az adat, az elemi ismeret. Az adat tények, fogalmak olyan megjelenési formája, amely alkalmas emberi eszközökkel való értelmezésre, feldolgozásra, továbbításra.

 folkszonómia: egyének által épített szótár.

információ: Az információ tehát az “értelmezett” adat, melynek legfontosabb ismérve, hogy bizonytalanságot, határozatlanságot oszlat el. Az információ nem más, mint szellemi tevékenység útján összeállított adat együttes.

információmenedzsment: Az információmenedzsment az információk és a különböző információ források hatékony tervezését, szervezését és irányítását jelenti. Alapja az információ, valamint az információs rendszerek. Az információra, mint tárgyra koncentrál, feladata az explicit, tényszerű információ menedzselése automatizált rendszereken keresztül.

ontológia: fogalomjegyzék. A következtetésekhez szükséges háttértudást tartalmazza,           ezáltal válik a tudás megoszthatóvá.

RDF: Erőforrás Leíró Keretrendszer. A szemantikus web alapköve, legrégebbi                            specifikációja.

SPARQL: SPARQL Protocol And RDF Query Language. A szemantikus web lekérdező nyelve.

szemantikus web: az internetre emelt intelligens réteg, egy globálisan skálázható web, mely segít nekünk megtalálni a számunka hasznos és érdekes tartalmak százezreit.

taxonómia: ellenőrzött szótár, egyben osztályozási rendszer. Ide tartozik az ETO és a DDC is.

tezaurusz: természetes nyelvi fogalmak, tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára.

tudás: A tudás az ember képességei, készségei, ismeretei által hasznosított információ. A tudás tulajdonképpen igen szubjektív, mivel az egyén által létrehozott, fenntartott, az egyén érzelmei, szenvedélye által igen befolyásolt. 

tudásmenedzsment: A tudásmenedzsment a vállalatnál meglévő tudásokkal való eredményes és hatékony gazdálkodást jelenti, melynek kettős célja van. Egyrészt a szervezetnél bármilyen formában meglévő tudás feltárása, összegyűjtése, rendezése és hasznosítása, másrészt azon tevékenységek elméleti és gyakorlati hátterének kialakítása, az ezekhez szükséges eszközrendszer megteremtése, melyek a tudással függnek össze.

URI: Egységes Erőforrás Azonosító. Minden fogalomnak, dolognak, tárgynak rendelkeznie kell URI-val.

XML: Bővíthető Leíró nyelv. A szemantikus web szintaktikai szintjét biztosítja.

 

Reklámok