Bibliográfia

Ezen az oldalon a témával kapcsolatosan megjelent szakirodalomba próbálok adni egy rövid betekintést. Akit érdekel a tudásmenedzsment és ennek technológiai megoldásai az kedvére mazsolázhat itt. Az oldalon a hazai és külföldi szakirodalom nevesebb képviselői egyaránt megtalálhatóak. Azon cikkek, disszertációk, video fájlok vagy prezentációk esetében, melyek megtalálhatók az interneten ugrópontos hyperhivatkozás mutatt az elérhetőségre.

 1. Adatbányászat szócikk. In: Wikipédia a szabad enciklopédia.<https://hu.wikipedia.org/wiki/Adatb%C3%A1ny%C3%A1szat>
 2. Balogh Dániel: Az adatrengeteg kínos kérdései. (Eredeti mű: danay boyd – Kate Crowford: : „Critical Questions for Big Data: Provocations for a Cultural, Technological, and Scholarly Phenomenon”. In: Information, Communication & Society 15:5, p. 662–)<http://www.danah.org/papers/2012/BigData-ICS-Hungarian.pdf>
 3. Barátné Hajdu Ágnes: Az IFLA egyik legfiatalabb szekciója a Tudásmenedzsment Szekció. TMT 53. évfolyam (2006) 5. sz. p. 245-249.
 4. Boga-Pohl Patrícia: A tudásmenedzsment szerepe a vállalatirányításban. Doktori értekezés.<http://ilex.efe.hu/PhD/ktk/bogapohlpatricia/disszertacio.pdf>
 5. Bognárné Lovász Katalin: A felsőoktatási könyvtárak szerepe a tudásmegosztásban. In: TMT. 58. évf. 2011. 9. sz. 389. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/869/888>
 6. Bognárné Dr. Lovász Katalin: Tudásmenedzsment a könyvtárakban, különös tekintettel a felsőoktatási könyvtárak tudásgazdálkodásban betöltött szerepére. Doktori disszertáció. Budapest, 2012.<http://doktori.btk.elte.hu/lit/bognarnelovaszkatalin/diss.pdf>
 7. Bognárné Dr. Lovász Katalin: Tudástérkép, kompetencia térkép.ppt – Órai előadás.
 8. Bőgel György: A Big Data ökoszisztémája. Typotex, 2015. 214 p.
 9. Content Management in a Knowledge Management Context <http://www.prescientdigital.com/articles/content-management/content-management-in-a-knowledge-management-context/>
 10. Dr. Bencsik Andrea: A tudásmenedzsment emberi oldala. Miskolc: Z-Press Kiadó Kft. 2009. 269 p.
 11. Dr. habil Noszkay Erzsébet: A tudásmenedzsment hazai fejlődéstörténete az MTA VSZB Tudásmenedzsment Albizottsága munkájának és eredményeinek tükrében. <http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Tudasmenedzsment-hazai-fejl.pdf>
 12. Drótos László: Informatikai jegyzetek. Internetes dokumentum. In: Magyar Elektronikus Könyvtár<http://www.mek.oszk.hu/03100/03122/html/cimlap_txt.html>
 13. Dr. Szeghegyi Ágnes: A tudásmenedzsment stratégiai szerepe a vállalatoknál.Internetes dokumentum.<http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/04_Szeghegyi%20Agnes.pdf>
 14. Sziray József-Gaul Géza-Dr. Égertné dr. Molnár Éva: Vezetői Információs Rendszerek. Elektronikus dokumentum.<http://www.sze.hu/~gaul/tszhonlap_public/vallinfo/vezideigl.pdf>
 15. Dilip Bhatt: EFQM: Excellence Modell and Knowledge Management Implications <http://www.comp.dit.ie/dgordon/Courses/ResearchMethods/Countdown/3Elements.pdf>
 16. Fehér Péter: A technológiák szerepe a tudásmenedzsment folyamatok támogatásában. In: Vezetéstudomány, Budapest: 2005., 36. évf. 4. szám. 7. p. <http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1183/1/vt_2005n4p11.pdf>
 17. Fehér Péter: Tudásmenedzsmentet támogató tényezők szerepe szoftverfejlesztő szervezetekben. PhD értekezés. < http://phd.lib.uni-corvinus.hu/168/1/feher_peter.pdf>
 18. Géró Katalin: Knowledge management – múló hóbort avagy a jövőnk? In: Könyvtári Figyelő. 46. évf. 2000. 1-2. szám. Elektronikus változat. <http://epa.oszk.hu/00100/00143/00033/gero.html>
 19. Gilbert J.B. Probst: Practical Knowledge Management: A model that works. In: Prism. Second Quartel 1998. 20-21. p.
 20.  <http://genevaknowledgeforum.ch/downloads/prismartikel.pdf>
 21. Haindrich Henrietta: Szakértői rendszerek bemutatása. Elektronikus dokumentum. <http://www.cs.ubbcluj.ro/~csatol/mestint/diak_pdf/2005/haindrichhenrietta.pdf>
 22. Horváth Tibor: Az információ fogalma. In: Könyvtárosok kézikönyve 1. kötet. Budapest: Osiris kiadó, 1999.
 23. Horváth Zoltánné: Taxonómia – az egyezményes nyelvek szerepe és rokonságai – útközben a szemantikus webhez. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 53. évf. (2006) 5. szám.
 24. <http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4410&issue_id=472>
 25. Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuk: The knowledge spiral – 1995. <http://www.nwlink.com/~donclark/history_knowledge/nonaka.html>
 26. Ingyenes Elektronikus Tananyag. <http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=alapfogalmak_01>
 27. Info-kommunikációs technológiák. Internetes dokumentum. <http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Altalanos%20bolcseszet/54Husz%E1r/M/infojelm.html>
 28. John Duffield: Employee Skills Matrix Template. Elektronikus YouTube video fájl. <https://www.youtube.com/watch?v=auE7_g5jg_g>
 29. Könyvtári-informatika tanfolyam. Tárgyszójegyzék. Elektronikus anyag. <https://library.kfghost.eu/adatb1.html>
 30. Kővári Attila: Vezetői Információs Rendszer (VIR). Bi Projekt: Adattárház és üzleti intelligencia website. <http://www.biprojekt.hu/Vezetoi-Informacios-Rendszer.htm>
 31. Lázár Imre A szervezeti kommunikáció alapfogalmai és kutatásának története: Bevezetés a szervezeti kommunikáció elméletébe digitális tananyag TÁMOP-4.1.2. A/1-11/1-2011-0091 “Információ – Tudás – Érvényesülés” pályázat keretében (2013) pp. 1-43.
 32. Mikulás Gábor: A kultúra kérdése – lépések a tudásmenedzsment felé. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2005. 1. szám. 37-45 p. <http://ki.oszk.hu/3k/2012/09/a-kultura-kerdese-lepesek-a-tudasmenedzsment-fele/>
 33. Mikulás Gábor: Menedzsment. Internetes változat. < http://www.gmconsulting.hu/wp-content/uploads/2011/11/kislexikon.pdf>
 34. MSZ 3418-87 Magyar nyelvű információkereső tezauruszok szerkezete, részei és formái. Budapest, Magyar Szabványügyi Hivatal, 1987. 11 p.
 35. Personal Information Management. Szócikk, Wikipedia . <https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_information_management>
 36. Polányi Mihály: Személyes tudás I-II, Budapest: Atlantisz Kiadó, 1994. 682 p.
 37. Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? – Tacit és explicit tudás. In: Magyar Elektronikus Könyvtár. <http://mek.oszk.hu/03100/03145/html/km5.htm>
 38. Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? – Tudásmenedzsment a gyakorlatban In: Magyar Elektronikus Könyvtár. <http://mek.oszk.hu/03100/03145/html/tartalom.htm>
 39. Stankosky, (1999) A Theoretical Framework, in: KMWorld, Vol. 8. No. 3
 40. Szakadát István: A nép szavai. Címkék és könyvtárak – a szemantikus web ígérete és valósága. In: A web 2.0 jövője és a szemantikus web. Szerk Tóth Tünde, Vaskó Péter. : Bibliopolisz, 2007. <http://www.bibliopolisz.hu/editiones/in4/cikkek/02_syi_in4_2007.html>
 41. Szakértői rendszerek. In: Tankönyvtár. Internetes tananyag. <http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGGT6002/sco_07_03.htm>
 42. Szakértői rendszerek. In: Wikipédia a szabad enciklopédia. Szócikk. <https://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A9rt%C5%91i_rendszer>
 43. Tartalomkezelő rendszerek. In: Wikipédia a szabad enciklopédia. Szócikk. <https://hu.wikipedia.org/wiki/Tartalomkezelő_rendszerek>
 44. Thomas B. Passin: Explorer’s guide to the semantic web, Manning Publications 2004, 3-4. p. <https://manning-content.s3.amazonaws.com/download/a/607c131-9898-4443-af2a-0d4e255204b4/passin_chp1.pdf>
 45. Tim Berners-Lee: Semantic Road Map. Elektronikus dokumentum.        <https://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html>
 46. Tóth Máté: Könyvtárak a szemantikus web világában. In: Könyvtári Figyelő 2010. 3.     szám. 414. p. <http://epa.oszk.hu/00100/00143/00076/pdf/EPA00143_Konyvtari_Figyelo_2010_3_413-438.pdf>
 47. Ungváry Rudolf: Tezaurusz és ontológia, avagy a fogalmi ismertetőjegyek generikus öröklődésének formalizálása. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 51. évf. (2004) 5. szám. <http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3615&issue_id=450>
 48. Vállalatirányítási információs rendszerek. In: Wikipédia a szabad enciklopédia. Szócikk. <https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1llalatir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1si_inform%C3%A1ci%C3%B3s_rendszerek>
 49. Z. Karvalics László: Információ, tudás, társadalom, gazdaság, technológia: egy egységes terminológia felé. Internetes dokumentum. <http://epa.oszk.hu/01900/01963/00015/pdf/infotars_2005_05_04_007-017.pdf>
 50. Z. Karvalics László: Információ- és tudásszolgáltatások: honnan hová? In: Szolgáltatások világa, Szeged 2009. p. 143-156. <http://www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=39482>

 

Reklámok